• Duitse grammatica
  0%
 • 1 Naamvallen in het Duits [0/10]
 • 2 Lidwoorden in het Duits [0/2]
 • 3 Zelfstandige naamwoorden in het Duits [0/12]
 • 4 Bijvoeglijke naamwoorden in het Duits [0/5]
 • 5 Werkwoorden in het Duits [0/34]
 • 5.1 Duitse tijden en de werkwoorden vervoegen [0/12]
 • 5.2 Infinitief in het Duits [0/1]
 • 5.3 Lijst met belangrijke werkwoorden in het Duits
 • 5.4 Duitse onregelmatige (sterke) werkwoorden vervoegen [0/9]
 • 5.5 Duitse regelmatige (zwakke) werkwoorden vervoegen [0/2]
 • 5.6 De actieve en passieve vorm in het Duits [0/2]
 • 5.7 Samengestelde werkwoorden: scheidbaar en onscheidbaar [0/2]
 • 5.8 Gebiedende wijs (imperativ) in het Duits [0/2]
 • 5.9 De conjunctief (Konjunktiv) in het Duits [0/2]
 • 5.10 Voltooid deelwoord (Partizip) in het Duits [0/2]
 • 6 Bijwoorden in het Duits [0/3]
 • 7 Voornaamwoorden in het Duits [0/13]
 • 8 Voorzetsels in het Duits [0/8]
 • 9 Zinsopbouw in het Duits [0/9]
 • Bijwoorden in het Duits

  Wat is een bijwoord

  Bijwoorden geven meer informatie over een werkwoord, een ander bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een hele zin. Een bijwoord kan ook aangeven waar, wanneer, hoe vaak of hoe iets gebeurt.

  Wat moet je weten over bijwoorden in het Duits?

  Bijwoorden in de Duitse grammatica zijn verdeeld in verschillende categorieën. Zo kan een bijwoord informatie geven over de tijd, de plaats of de hoeveelheid.

  bijwoord voorbeeld
  tijd Sie kommt heute - zij komt vandaag
  plaats Er ist im Haus - Hij is in het huis
  hoeveelheid Einmal pro Woche - eenmaal per week

  Bijwoorden over tijd

  Bijwoorden over tijd kunnen gaan over vragen als:

  • Wanneer? Ich habe dich heute Morgen gesehen. (Ik heb jou vanmorgen gezien)
  • Tot wanneer? Bis Samstag. (tot zaterdag)
  • Sinds wanneer? Seit gestern nehme ich das Fahrrad. (sinds gisteren neem ik de fiets)
  • Hoe vaak? Dreimal pro Woche. (driemaal per week)

  Tabel met bijwoorden over tijd

  Bijwoord over 'tijd' Nederlands
  bald spoedig
  bereits al
  bisher zover
  danach  daarna
  davor daarvoor
  endlich eindelijk
  montags 's maandags
  gestern gisteren
  täglich dagelijks
  vorhin daarnet
  sofort onmiddellijk
  regelmäßig regelmatig
  anfangs als eerst
  wieder opnieuw
  meistens meestal
  manchmal soms
  längst een tijd geleden
  zurzeit momenteel
  zuerst eerste
  heute vandaag
  jetzt nu

  Bijwoorden die een hoeveelheid aanduiden

  Bijwoorden die een hoeveelheid aangeven gaan over:

  • hoeveel? Mindestens zwei Stunden lang. (Minstens twee uur lang.)
  • hoe? 

  Lijst met bijwoorden die een hoeveelheid aangeven

  Bijwoorden over 'hoeveelheid' Nederlands
  anders anders
  beinahe bijna
  besonders vooral
  daneben bovendien
  ebenfalls ook
  eigentlich eigenlijk
  leider helaas
  kaum nauwelijks
  übrigens overigens
  ursprünglich oorspronkelijk
  ziemlich behoorlijk
  zufällig toevallig
  vielleicht misschien
  ungefähr ongeveer
  mindestens minstens
  hauptsächlich hoofdzakelijk

  Bijwoorden die een plaats aanduiden

  Bijwoorden die iets aanduiden over een plaats gaan over:

  • waar? Er ist draußen. (Hij is buiten.)
  • waar naar toe? Heute gehen wir nach Valencia. (Vandaag gaan we naar Valencia.)
  • waar vandaan? Ich komme aus dem Schwimmbad. (Ik kom uit het zwembad.)

  Lijst met bijwoorden die een plaats aanduiden

  Bijwoorden over 'plaats' Nederlands
  aufwärts omhoog
  auseinander uit elkaar
  außen buiten
  da hier
  drüben daarginds
  geradeaus rechtdoor
  hier hier
  hinten achter
  innen binnen
  links links
  rechts rechts
  nebenan naast de deur
  nirgendwo nergens
  oberhalb boven
  rückwärts achteruit
  überall overal
  unter onder
  vorne vooruit
  vorwärts vooruit

  Oefeningen

  schrijfoefening: bijwoorden over tijd

  Schrijfoefening: bijwoorden over plaats

  Schrijfoefening: bijwoorden over hoeveelheid