Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor de snelste ondersteuning.

FAQ

Geen antwoord gevonden?
Contacteer ons

Schrijfoefening over alle werkwoordsvormen

De oefening gaat over de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de voltooide tijd.

Inhoudstafel oefening.

  1. Terug naar de les
  2. Meerkeuze-oefening over de werkwoorden
  3. Schrijfoefening over alle werkwoordsvormen