Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor de snelste ondersteuning.

FAQ

Geen antwoord gevonden?
Contacteer ons

Privacybeleid

Bij coLanguage respecteren we de privacy van onze gebruikers en begrijpen we hoe belangrijk het is om hun persoonlijke informatie te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe we persoonlijke informatie van onze gebruikers verzamelen, gebruiken en openbaar maken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke informatie is Edutalent S.L., een Spaans bedrijf met geregistreerd adres op Calle de Luis Merelo y Mas, 6, 46023, Valencia, Spanje.

Persoonlijke informatie die we verzamelen

We verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u een account bij ons registreert, onze diensten gebruikt of met ons communiceert. De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen zijn onder andere:

 • Naam, e-mailadres en contactgegevens
 • Betalingsinformatie (factureringsinformatie).
 • Informatie over uw opleidingsachtergrond, werkervaring en onderwijs- of leervoorkeuren om matching mogelijk te maken
 • Informatie over uw gebruik van onze website en diensten

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te leveren en te onderhouden
 • Om betalingen te verwerken en frauduleuze activiteiten te voorkomen
 • Om met u te communiceren over onze diensten, promoties en updates
 • Om uw ervaring te personaliseren en onze diensten te verbeteren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en geschillen op te lossen

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke informatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende rechtsgrond:

 • Uitvoering van een contract: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te leveren en uit te voeren.
 • Gerechtvaardigde belangen: wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen bij het verbeteren van onze diensten, communicatie met u en het voorkomen van frauduleuze activiteiten.
 • Wettelijke verplichtingen: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals fiscale en boekhoudkundige vereisten.
 • Onderwijs- en cursusactiviteiten: Wij verwerken uw persoonsgegevens om matching en lesplanning mogelijk te maken.


Het delen van uw persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor commercieel gebruik.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe serviceproviders die ons helpen bij het leveren van onze services, zoals betalingsproviders of andere tools van derden die we gebruiken om de werking van ons bedrijf mogelijk te maken. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen en mogen deze alleen gebruiken voor het verlenen van diensten aan ons. We delen uw gegevens niet voor commerciële of marketingdoeleinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven als dit wettelijk vereist is of als we van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten of de veiligheid van onze gebruikers te beschermen.

Dataretentie


We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaarperiode te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke informatie, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie verwerken en of we die doelen met andere middelen te bereiken.

Uw rechten


U heeft de volgende rechten onder de AVG:

 • Recht op toegang: U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en er een kopie van te ontvangen.

 • Recht op rectificatie: U hebt het recht om te verzoeken dat wij eventuele onjuistheden in uw persoonlijke gegevens corrigeren.
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook voor direct marketing doeleinden.
 • Recht om toestemming in te trekken: Als we uw toestemming voor de verwerking hebben verkregen