İş ingilizcesinde en çok karıştırılan 6 yaygın kelime

İş ingilizcesinde bazı kelimeler vardır ki anadilinde ingilizce konuşan insanlar bile bazen bu kelimelerin nerede kullanılacağı konusunda hata yapmaktadırlar. İş İngilizcesinde kelime hazneni geliştirmenin yanında bu kelimelerin nerede doğru bir şekilde kullanılacağını da bilmen gerekir. Senin için iş İngilizcesinde yaygın bir şekilde kullanılan ve üzerinde en çok hata yapılan kelimeleri buldum ve nerede, doğru bir şekilde kullanacağından bahsettim. Bir göz atmanda fayda var.

1. Work-Job

Work: Bu kelimeyi hem isim hem de fiil olarak kullanmak mümkündür. Fakat bu kelimeyi bir kişinin şirkette çalıştığı özel pozisyonu hakkında konuşurken kullanmayız. Work kelimesini şu durumları ifade etmek için kullanırız: get to work, arrive at work, get off work, leave work, finish work, and take time off work. Bu ifadelerde job kelimesini kullanmayız.

I have a lot of work to do.(görüldüğü gibi özel bir anlam içermiyor)   ''Yapmam gereken bir sürü iş var.''

Job: bu kelime work kelimesine oranla daha özel bir anlam içermektedir. Bu kelimeyi özel bir aktiviteden bahsettiğimiz zaman kullanırız.  Şu durumlarda kullanılır: quit your job, apply for a job get a job, find a job, offer someone a job, have a job.

2. Client-Customer

Bu kelimeler sıklıkla anadilinde İngilizce konuşan insanlar tarafından bile karıştırılmaktadır.

Customer : Bu kelime herhangi bir ürünü veya servisi satın alan ona para ödeyen kişi anlamına gelmektedir.

Örneğin;  Our shop has a dignity for selling quality products  and this is the reason why we have loyal customers.

              ''Mağzamız kaliteli ürünler satmada itibar sahibidir ve bu yüzden müşterilerimiz bize sadıktır.''

client: customer kelimesiyle hemen hemen aynı anlamdadır. Fakat aralarında ince bir fark vardır. Client kelimesi satıcı ile alıcı arasında olan uzun süreli profesyonel bir ilişkiden veya verilen profesyonel bir hizmetten bahsederken kullanılır.

Örneğin; When she started to selling insurance,it was difficult to find a client.

              ''Sigorta satmaya başladığında, müşteri bulmak çok zordu.''

Bu dersi bir öğretmenle birlikte inceleyin

Kendi başınıza çalışma, kimsenin size rehberlik etmediği ve herhangi bir geri bildirim alınmadığı için etkili değildir. Profesyonel öğretmenlerimizden yardım isteyin!

Ücretsiz deneme dersi al!
Öğretmenleri görüntüle

3. Meeting-Reunionen çok karıştırılan ingilizce kelimeler

Meeting: bu kelimenin anlamı insanlar bir araya gelmesi ve buluşması, genellikle özel bir konu yada konular hakkında konuşmak için.

Örneğin: We have meeting next friday to discuss next year’s budget

             ''Gelecek yılın bütçesini tartışmak için önümüzdeki cuma toplatımız var.''

Reunion: Bir etkinlik anlamına gelir. Uzun zamandır görüşemeyen aile bireyleri, arkadaşlar vb. insanların tekrar buluşması, bir araya gelmesidir.

Örneğin: He had a tearful reunion with his parents.

            ''Ailesi ile ağlamaklı bir buluşması vardı.''

4. History-Story

History: Bu kelimeyi geçmişte oluşan olaylar ve kronolojik sıralama yaparken kullanırız. Dünya tarihi, Türk tarihi vb.

Örneğin: History of Aegen painting art.

             ''Ege Tarihi boyama sanatı.''

Story: Bir olay yada olaylar serisinin (gerçek veya gerçek olmayan) dinleyiciye anlatıldığı ve onlarla deneyim paylaşılmak için söylenir.

Örneğin: The story of my life I give her hope, I spent her love until she’s broken inside.

             ''Hayat hikayem, ona umut veriyorum, aşkını o içten içe kırılana dek harcadım.''

5. Safety-Security

Safety: bu kelime danger(tehlike) kelimesinin zıttıdır. Bu kelimeyi bir tehlikeden, riskten veya sakatlanmaktan korunduğumuzu açıklarken kullarınız. ‘’Safety’’ kelimesi kaza sonucu oluşan hasara karşı korunmaktır.

Örneğin: They should leave for their own safety.

              ''Güvenlikleri için onları bırakmalılıar.''

Security: Bu kelimeyi tehlike veya tehditten arınma durumu olarak tanımlayabiliriz.

Örneğin: The system is designed to provide maximum security against toxic spills.

            ''Sistem zehirli atıklara karşı maksimum güvenlik sağlamak üzere dizayn edildi.''

6. Appointment-Date

Appointment: Belirli zaman ve yerde birini karşılamak onunla buluşmak için kullanırız.

Örneğin:I have an appointment with my lawyer tomorrow at 3 PM.

            ''Yarın saat 3'te avukatım ile randevum var.

Date: Bu kelime diğer kelimeden farklı olarak bir kişinin bulaşacağı kişiyle romantik bir ilişki içinde bulunması dolayısıyla, buluşmasıdır.

Örneğin: My wife and I went to the movies on our first date.

             ''Eşim ve ben ilk randevumuzda sinemaya gitmiştik.''

Görüldüğü hemen hemen aynı anlamlara gelse de mesleki İngilizcede bu kelimeler çok ince noktalarla birbirinden ayrılmaktadır. Bu yüzden mesleki İngilizcemizde kelime haznemizi geliştirirken aynı zamanda nerede ve nasıl kullanılacağına da dikkat etmek gerekir.