• Almanca Gramer
  0%
 • 1 Almanca Isimler [0/14]
 • 2 Almanca Zamirler [0/9]
 • 3 Almanca Fiil Çekimleri [0/24]
 • 3.1 Almanca Zaman [0/10]
 • 3.2 Almanca Düzenli Fiiller
 • 3.3 Almanca Düzensiz Fiiller [0/3]
 • 3.4 Almanca Yardımcı Fiiller [0/2]
 • 3.5 Almanca Ayrılabilen Fiiller [0/1]
 • 3.6 Almanca Dönüşlü Fiiller [0/2]
 • 3.7 Almanca Etken Edilgen Fiiller [0/2]
 • 3.8 Almanca Konjunktiv [0/2]
 • 3.9 Almanca Emir Cümleleri (Imperativ) [0/2]
 • 4 Almanca Edatlar [0/2]
 • 5 Almanca Sıfatlar [0/4]
 • 6 Almanca Zarflar [0/2]
 • 7 Almanca Cümle Kurma [0/12]
 • Almancadaki Sıfatların Çekimi

  Almanca'da bulunan niteleme sıfatları (attributive Adjektiven) ismin cinsine, sayısına ve haline göre çekimlenmektedir. Ekeylem görevindeki ve zarf niteliğindeki sıfatlar değişmemektedir. 

  Ismin Artikeli Belirli ise

    Maskulin Feminin Neutrum Plural
  Nominativ der altMann die hübsche Frau das süßKind die alten Männer
  Genitiv des alten Mannes der hübschen Frauen des süßen Kindes der alten Männer
  Akkusativ den alten Mann die hübschFrau das süßKind die alten Männer
  Dativ dem alten Mann der hübschen Frau dem süßen Kind den alten Männer

  Bu dersi bir öğretmenle birlikte inceleyin

  Kendi başınıza çalışma, kimsenin size rehberlik etmediği ve herhangi bir geri bildirim alınmadığı için etkili değildir. Profesyonel öğretmenlerimizden yardım isteyin!

  Ücretsiz deneme dersi al!
  Öğretmenleri görüntüle


  Örnek Cümleler

  • Der junge Mann kauft eine Rose. Genç adam bir gül satın alıyor.
  • Die nette Frau hilft mir. Iyi kadın bana yardım ediyor.
  • Ich suche den alten Mann. Ben yaşlı adamı arıyorum.
  • Ich gebe der hübschen Frau was sie braucht. Güzel kadına ihtiyacı olanı veriyorum.

  Ismin Artikeli Belirsiz ise

    Maskulin Feminin Neutrum
  Nominativ ein alter Mann eine hübsche Frau ein süßes Kind
  Genitiv eines alten Mannes einer hübschen Frau eines süßen Kindes
  Akkusativ einen alten Mann eine hübsche Frau ein süßes Kind
  Dativ einem alten Mann einer hübschen Frau einem süßen Kind

   

  enlightenedDikkat!
  Ismin artikeli belirsiz ise plural yani çoğul yapılmamaktadır.

  Almanca Sıfat Çekimleri Örnek Cümleler

  • Das ist ein großer Stuhl. Bu büyük bir sandalye.
  • Ich brauche ein neues Buch. Benim yeni bir kitaba ihtiyacım var.
  • Ich sehe einen großen Garten. Ben büyük bir bahçe görüyorum.
  • Sie antwortet einer alten Frau. O yaşlı bir kadına cevap veriyor.

  Ismin Önünde Artikel Yok ise

    Maskulin Feminin Neutrum Plural
  Nominativ alter Mann hübsche Frau süßes Kind altMänner
  Genitiv alten Mannes hübscher Frau süßen Kindes alter Männer
  Akkusativ alten Mann hübsche Frau süßes Kind alte Männer
  Dativ altem Mann hübscher Frau süßem Kind alten Männer


  Örnek Cümleler

  • Deutsches Brot schmeckt gut. Alman ekmeğinin tadı güzeldir.
  • Meine Mutter isst gern Deutsches Brot. Annem Alman ekmeğini severek yer.
  • Sehnsucht nach frischer Luft. Temiz havaya duyulan özlem.
  • Hinter großen Männern steht eine Frau. Büyük adamların arkasında bir kadın vardır.

  yesArtık sıfatların çekimini öğrendin. Sayfada bulabileceğin alıştırma ile kendini deneyebilirsin. Bol şans!