• Almanca Gramer
  0%
 • 1 Almanca Isimler [0/14]
 • 2 Almanca Zamirler [0/9]
 • 3 Almanca Fiil Çekimleri [0/24]
 • 3.1 Almanca Zaman [0/10]
 • 3.2 Almanca Düzenli Fiiller
 • 3.3 Almanca Düzensiz Fiiller [0/3]
 • 3.4 Almanca Yardımcı Fiiller [0/2]
 • 3.5 Almanca Ayrılabilen Fiiller [0/1]
 • 3.6 Almanca Dönüşlü Fiiller [0/2]
 • 3.7 Almanca Etken Edilgen Fiiller [0/2]
 • 3.8 Almanca Konjunktiv [0/2]
 • 3.9 Almanca Emir Cümleleri (Imperativ) [0/2]
 • 4 Almanca Edatlar [0/2]
 • 5 Almanca Sıfatlar [0/4]
 • 6 Almanca Zarflar [0/2]
 • 7 Almanca Cümle Kurma [0/12]
 • Almanca Belgisiz Zamirler

  Alıştırmalar

  0%
  1. Almanca Belgisiz Zamirler: Boşluk Doldurma Alıştırması Puan -/-

  Belgisiz zamirler hangi ismin yerini tuttuğu belli olmayan zamirlerdir. Bu zamir yerine geldikleri ismin sayısı veya miktarı hakkında kesin bir bilgi vermez ve ismin yerini belirsiz bir şekilde tutar. Almancadaki man, niemand, jemand, jeder, etwas, nichts,... gibi zamirler belgisiz zamirlerdir.

  Kişi Isimlerinin Yerini Tutan Belgisiz Zamirler

  Belgisiz zamirlerden olan man, jemand und niemand yalnızca kişi isimlerinin yerini tutmaktadır. Bu zamirler yalnızca tekil halde bulunmaktadır.

    man jemand niemand
  Nominativ man jemand (birisi) niemand (hiç kimse)
  Akkusativ einen jemanden (birisini) niemanden (hiç kimseyi)
  Dativ einem jemandem (birisine) niemandem (hiç kimseye)

   

  enlightenedDikkat!- Almanca Man Ne Demek
  Almanca "man" sözcüğünün Türkçe tam karşılığı yoktur ve bir şahsın bir şeyi genel anlamda yaptığı anlamını vermek için kullanılmaktadır. 
  Örneğin: Hier kann man nicht rauchen. Burada sigara içilmez.

  Örnek Cümleler

  • Ich muss jemanden anrufen. Ben birisini aramak zorundayım.
  • Jemand hat seine Tasche gestohlen. Birisi onun arabasını çaldı.
  • Niemand war vorbereitet. Hiç kimse hazır değildi.

  Bu dersi bir öğretmenle birlikte inceleyin

  Kendi başınıza çalışma, kimsenin size rehberlik etmediği ve herhangi bir geri bildirim alınmadığı için etkili değildir. Profesyonel öğretmenlerimizden yardım isteyin!

  Ücretsiz deneme dersi al!
  Öğretmenleri görüntüle

  Nesne Isimlerinin Yerini Tutan Belgisiz Zamirler

  Almanca belgisiz zamirlerden etwas, nichts ve alles yalnızca nesne isimlerinin yerini tutmaktadır. Bu zamirler her zaman aynı halde bulunmaktadır.

  Almanca Belgisiz Zamir Türkçe Karşılığı
  etwas bir şey
  irgendetwas herhangi bir şey
  nichts hiçbir şey
  alles her şey


  Örnek Cümleler

  • Hast du etwas gesehen? Bir şey gördün mü?
  • Hat sie irgndetwas gesagt? Herhangi bir şey söyledi mi?
  • Nichts tut für immer weh. Hiçbir şey sonsuza kadar acımaz.
  • Alles ist in Ordnung. Her şey yolunda.

  Belgisiz Zamirler: Kişi ve Nesne Isimleri

  Bazı belgisiz zamirler ise hem kişi hem de nesne isimlerinin yerini tutabilir. 

  Almanca Belgisiz Zamir Türkçe Karşılığı
  all- tüm
  enige bazı
  jede- her
  ein- bir
  kein- hiç
  manch- bazı
  mehrere- birkaç


  Belgisiz Zamirlerin Çekimi 

  all- Eril Dişil Nötr Çoğul
  Nominativ aller alle alles alle
  Genitiv allen aller allen aller
  Akkusativ allen alle alles alle
  Dativ allem aller allem allen

   

  einige Eril Dişil Nötr Çoğul
  Nominativ einiger einige einiges einige
  Genitiv einigen einiger einigen einiger
  Akkusativ einigen einige einiges einige
  Dativ einigem einiger einigem einigen

   

  jede- Eril Dişil Nötr Çoğul
  Nominativ jeder jede jedes alle
  Genitiv jedes jeder jedes aller
  Akkusativ jeden jede jedes alle
  Dativ jedem jeder jedem allen

   

  ein- / kein- Eril Dişil Nötr Çoğul
  Nominativ einer / keiner eine / keine eins / keins - / keine
  Genitiv eines / keines einer / keiner eines / keines - / keiner
  Akkusativ einen / keinen eine / keine eins / keins - / keine
  Dativ einem / keinem einer / keiner einem / keinem - / keinen

   

  manch- Eril Dişil Nötr Çoğul
  Nominativ mancher manche manches manche
  Genitiv manches mancher manches mancher
  Akkusativ manchen manche manches manche
  Dativ manchem mancher manchem manchen

   

  mehrere- Çoğul
  Nominativ mehrere
  Genitiv mehrerer
  Akkusativ mehrere
  Dativ mehreren

  Örnek Cümleler

  • Alle Kinder wollen den neuen Film ansehen. Tüm çocuklar yeni filmi izlemek istiyor.
  • Einige von euch haben mich nicht verstanden. Bazılarınız beni anlamadı.
  • Jede Sekunde ist wertvoll. Her saniye değerli.
  • Du hast viele Bonbons. Kannst du mir eins geben? Senin birçok şekerin var. Bana bir tane verir misin?
  • Ich habe keine Zeit. Benim hiç vaktim yok.
  • Manche glauben dir nicht. Bazıları sana inanmıyor.
  • Russland hat mehrere Zeitzonen. Rusya'nın birkaç zaman dilimi vardır.

  yesArtık Almanca Belgisiz Zamirleri öğrendiniz. Sayfadaki alıştırmayı yaparak bilgilerinizi tekrar edebilirsiniz. Bol şans!