Bulls and Bears! Finans Piyasasında Bilmen Gereken 10 İş İngilizcesi Kelimesi

En son haberlerde İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararı alması büyük sürpriz olmuştu. Finansal haber kaynakları bu kararın küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceği hakkındaki görüşlerine dur durak bilmeden sürekli bahsetmektedirler.

Bu haberin çıkması, günler öncesinde dayansa da hala iş çevresi için önemi sürmekte ve bu konu hakkında yapılan haberler güncelliğini korumaktadır. Görüldüğü üzere finans piyasası günlük hayatımızda geniş yer kaplamakta ve önemini sürdürmektedir.
·Türkiye’de de İktisadi ve İdari Bilim bölümlerinden herhangi birini okuyan öğrencilerin çok sayıda olması,
· Birçok öğrencinin küresel piyasa da bilgi sahibi olma arzusu içerisinde olması, kariyerlerini bu yönde ilerletmek istemeleri günlük konuşma ingilizcesinden ziyade iş ingilizcesini de öğrenme eğilimlerinde bulunmaları da bu yüzdendir.
Daha önce de belirtiğim gibi iş ingilizcesi(Business English) ile genel ingilizce(Genaral English) arasındaki farklar da burada kendini hissettirmektedir. Örneğin; başlıkta belirtiğim ‘’Bulls’’ ve finans piyasasında kullanılan ingilizce‘’Bears’’ kelimeleri günlük konuşma ingilizcesinde hayvan isimleri olmasına karşın, finans ingilizcesinde bu anlamlarından tamamen farklı olarak kullanılmaktadır. Finans piyasası ve ekonomide kullanılan bu kelimeler iş İngilizcesinde bir çeşit finans piyasası türleridir.
Ayrıca Finans Piyasasında En Çok Kullanılan ve Bilmeniz Gereken İngilizce Kelimeleri Senin İçin Derledim Bir Göz Atabilirsin

1. Interest Rate (Faiz Oranı)

Kısaca söylemek gerekirse ödünç alınan para anlamına gelmektedir.

2. Invenstment (Yatırım)

Parayı gelir getirici taşınır ya da taşınmaz bir mala yatırma

3. External Capital (Dış Sermaye)

Bir ülkeye ekonomik amaçlarla çeşitli şekillerde gelen sermayedir.

Bu dersi bir öğretmenle birlikte inceleyin

Kendi başınıza çalışma, kimsenin size rehberlik etmediği ve herhangi bir geri bildirim alınmadığı için etkili değildir. Profesyonel öğretmenlerimizden yardım isteyin!

Ücretsiz deneme dersi al!
Öğretmenleri görüntüle

4. Cash Outflow ( Nakit Çıkışı)

Herhangi bir işletmenin ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı nakit.

5. Revenue (Gelir)

Bir ekonomik birimin belirli bir süre içerisinde kazandığı ücret, getiri.

6. Profit (Kâr)

Bu kelimede aslında iş İngilizcesi ve genel İngilizce arasındaki farkı daha iyi görebiliyoruz. Çünkü ‘’profit’’ genel İngilizce ’de yarar, fayda, çıkar anlamında kullanılmakta fakat iş İngilizcesinde tamamen farklı bir şekilde finansal bir terim olan ‘’kâr’’ anlamında kullanılmaktadır.

7. Loss (Zarar)

Bu kelimede iş İngilizcesin de, genel İngilizcenin aksine maliyetlerin geliri karşılayamaması anlamına gelen ‘’zarar’’ olarak kullanılır.

8. Short-term loan (Kısa Vadeli Borç)

Vadesi 1 ile 5 yıl arasında olan kısa dönemli borçtur.

9. Long-term loan (Uzun Dönemli Borç)

Genelde büyük şirketlerin uzun dönemli yatırımlar vb. için bankalar aldığı borçlardır.

10.Shares (Hisse Senedi)

Sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını belgelemek amacıyla onlara verdiği kıymetli evraktır.

Görüldüğü gibi çoğu kelime iş ingilizcesinde tamamen farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu ingilizce kelimeler, ileride finans piyasasında yapmayı düşündüğünüz kariyer açısından mutlaka öğrenilmesi gereken kelimelerdir. Kim bilir belki bir gün sende Wallstreet’de pastanın diliminden almaya çalışacaksın. Hedeflerinin sadece hayallerinde kalmasına izin verme ve asla sana yapamazsın diyenlere kulak asma. Bol bol ingilizce pratik yap!