Vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen voor de snelste ondersteuning.

FAQ

Geen antwoord gevonden?
Contacteer ons

Vergadering in het Frans (agenda, doel, probleem)

Onze docenten

Op zoek naar een taaldocent? Contacteer 1 van onze leraren!

Leraar zoeken

Welkom bij de eerste les van deze zakelijk cursus Frans. Deze les behandelen we het thema vergaderen. Je leert de verschillende soorten vergaderingen, hoe je er in deelneemtn en handige uitspraken die er van pas kunnen komen.

Wens je hulp in te schakelen via een van onze vakkundige taaldocenten? Wij kunnen je helpen een docent te zoeken.

Vergaderingen

vergaderzaal in het frans image

Heb je een vraag?

Volg online taallessen met een professionele leraar

 1. Native en geverifieerde leraren
 2. Gratis proefles
 3. Inclusief lesmateriaal

Soorten vergaderingen

In de bedrijfswereld zal je vaak vergaderingen tegenkomen. Het doel van de vergaderingen zal verschillen naargelang jouw positie in het bedrijf.

NederlandsFransDefinitie
De dienstvergaderingLa réunion de service

Dit is een wekelijkse vergadering waarin de taken van die week worden opgelegd aan de medewerkers.

De informatievergaderingLa réunion d'information

Tijdens deze vergadering legt de directuer de nieuwe werking voor aan het personeel.

De brainstormsessieUne séance de brainstorming

Tijdens deze sessie wordt er gezamelijk nagedacht over nieuwe voorstellen.

Het congresLe colloque

Dit is een vergadering onder de grote leiders van een bedrijf/organisatie.

De algemene vergaderingL'assemblée

Leden en aandeelhouders komen samen om te stemmen.

De receptie; Het ontvangstLa réception

Dit is ter inhuldiging van speciale gebeurtenissen.

De telefonische conferentieLa réunion téléphonique; l'audioconférenceVergadering op afstand met telefonische middelen.
De videoconferentieLa visioconférence; la vidéoconférenceVergadering op afstand met video.


Voorbeelden

 • Dans l'usine, tous les mardis matins, une réunion de service se tient. (In de fabriek wordt elke dinsdagochtend een dienstvergadering gehouden.)
 • Le nouveau directeur explique les nouveautés au cours d'une réunion d'information. (De nieuwe directeur legt het nieuws uit tijdens een informatievergadering.)
 • Pendant les séances de brainstorming, tout le monde est présent. (Tijdens de brainstormsessies is iedereen aanwezig.)
 • Les managers de l'entreprise sont réunis à Paris dans un colloque. (De managers van het bedrijf zijn in een congres bijeen in Parijs.)
 • L'assemblée a voté cette année pour rester invariable. (De algemene vergadering stemde dit jaar om onveranderlijk te blijven.)
 • Le buffet était une grande réception pour le nouveau directeur. (Het buffet was een geweldige ontvangst voor de nieuwe manager.)

De vergaderzaal

Bekijk de volgended zinnen om een onderscheid te maken tussen 3 verschillende soorten zalen en de verdeling van de zaal, la disposition de la salle.

NederlandsFransDefinitie
De klasgroepLa salle de classeVerkleint de interactie tussen de leerlingen.
De cirkelvormige tafelLa forme circulaireBevoordeelt rechtstreekse communicatie tussen de leden.
De U-vormige tafelLa table en UBevoordeelt communicatie en focus op de leider.

Vergaderingen beschrijven

NederlandsFrans
TijdsverliesUne perte de temps
EindeloosInterminable
VervelendEnnuyeux
HandigUtile
ProductiefProductive
Het woord beheren (meest spreken)Monopoliser la parole
Het woord doorgevenPasser la parole
De spreektijdLe temps de parole
InschrijvenS'inscrire


Voorbeelden

 • La réunion de hier n'était pas vraiment productive; c'était une perte de temps. (De bijeenkomst van gisteren was niet erg productief; het was tijdverlies.) 
 • Julien ne respecte pas le temps de parole; il a complètement monopolisé la parole. (Julien respecteert de spreektijd niet; hij blijft maar spreken.)
 • L'assemblée me semblait interminable. (De vergadering leek eindeloos.)

Agenda van de vergadering

agenda in het frans image

Zich voorbereiden

Op een vergadering komt men samen om te discussiëren over verschillende onderwerpen. Echter zijn er enkele voorbereidingen vereist om optimaal te kunnen vergaderen.

NederlandsFrans
VoorbereidenPréparer
OpstellenProgrammer
SpecificerenPréciser
Het doelL'ordre du jour.
De deelnemerLe participant
Het materiaalLe matériel
Het dossierLe dossier
Het documentLe document


Voorbeelden

 • On doit programmer la réunion et préciser le lieu, la date et la durée. (De vergadering moet opgesteld worden waarin men de plaats, datum en duur afspreekt.)
 • Précisez l'ordre du jour. (Het doel vastleggen.)
 • Préparer une liste de participants et garder leur présence. (Een lijst voorbereiden van de deelnemers en kijken of ze aanwezig zijn.)
 • On doit faire attention aux conditions matérielles, comme la salle de réunion, le matériel, les dossiers et les documents. (Men moet ook rekening houden met de materiële condities zoals de vergaderzaal, het materiaal, de dossieren en de documenten.)

Het doel

Elke vergadering heeft een onderwerp:

NederlandsFrans
De agendaL'ordre du jour
Het doelL'objectif
Het themaLe thème
Het onderwerpLe sujet
De verwachtingenLes attentes
Off topicHors sujet

Voorbeelden

 • C'est du hors sujet. (Dat is niet ter zaken.)
 • Revenons à notre sujet, s'il vous plait. (Laten we teruggaan naar ons onderwerp, alstublieft.)
 • Tous les matins, nous nous rassemblons pour discuter l'ordre du jour. (Elke ochtend komen we bijeen om de agenda te bespreken.)

Samenvatten

Om de vergadering te stimuleren en de uitwisselingen te verduidelijken, (clarifier les échanges) kan de directeur de gesprekken herformuleren (reformuler).

NederlandsFrans
Als ik u goed begrijp, ...Si je vous comprends bien, ...
Wat verwacht u van ...Que attendez vous par ...
Kunt u ons een voorbeeld geven van ...Pouvez-vous nous donner un exemple de ...
U beweert dat het de beste oplossing is. Maar wat is de reden?Vous nous dites que c'est la meilleure solution. Ma pour quelle raison?

Besluiten

Om de vergadering tot een goed einde te brengen, kan de directeur afsluiten door een besluit te vormen aan de hand van de volgende zinnen.

NederlandsFrans
Om samen te vatten, kunnen we zeggen dat ...En résumé, on peut dire que ...
Als we samenvatten wat is gezegd, ...Si nous résumons ce qui a été dit, ...
Als conclusie kunnen we zeggen dat, ...En conclusion, nous pouvons dire que ...

Deelnemen aan de vergadering

deelnemen vergadering in het frans image

Standpunt meedelen

In het Frans kan je op verschillende manieren zeggen wat je ervan vindt.

NederlandsFrans
Naar mijn mening ...À mon avis ...
Naar mijn gevoel ...À mon sens ...
Ik vind dat ...Je trouve que ...
Ik denk dat ...Je pense que ...
Ik geloof dat ...Je crois que ...


Als je akkoord of niet akkoord bent met het standpunt van een ander kan je de volgende uitspraken gebruiken:

NederlandsFrans
Ik ben het met u eens.Je suis de votre avis.
U hebt gelijk.Vous avez raison.
Ik ben akkoord met u.Je suis d'accord avec vous.
Ik ben het niet met u eens.Je ne suis pas de votre avis.
Ik deel uw standpunt niet.Je ne partage pas votre point de vue.


Het woord vragen

Tijdens de vergadering kan je het woord vragen of geven met de volgende uitdrukkingen:

NederlandsFrans
Laat mij uitspreken, alstublieft.Laissez-moi continuer, s'il vous plait.
Staat u mij toe dat ik eindig?Permettez-vous que je termine?
Het woord is aan u.La parole est à vous.
OnderbrekenCouper la parole

Voorbeeldgesprek

Le chef d’équipe: J’ai décidé d’organiser une petite réunion tous les lundis matins pour discuter le travail à faire pendant la semaine. Je pense que cela pourrait augmenter la productivité de l’entreprise. Avez-vous des questions?
Ik heb beslist om elke maandagochtend een kleine bijeenkomst te organiseren om het werk van de week te bespreken. Ik denk dat dit de productiviteit van het bedrijf zal verhogen. Heeft u vragen?

Julien: Pourquoi faire? Nous connaissons déjà nos tâches. Ce n’est qu’une perte de temps ...
Waarom? We kennen onze taken al. Dit is gewoon tijdverlies ...

Le chef d’équipe: Je crois que nous pouvons davantage faciliter le travail si nous communiquons un peu plus.
Ik geloof dat we ons werk verder kunnen vergemakkelijken als we wat meer communiceren.

Lucie: Je suis de votre avis. À présent, je trouve qu’il y a une manque de cohérence. Si nous —
Ik ben het met u eens. Momenteel is er een gebrek aan samenhang. Als we —

Julien: — C’est du hors sujet! Il n’y a aucun problème —
— Dat is niet ter zaken! Er is geen enkel probleem —

Le chef d’équipe: — Julien, ne coupez pas la parole. Laissez continuer Lucie.
— Julien, onderbreek niet. Laat Lucie verder gaan.

Lucie: Merci. Si nous rassemblons nos affaires, nous pouvons préciser l’ordre du jour.
Dank u.  Als we onze zaken bijeenbrengen kunnen we de agenda vastleggen.

Le chef d’équipe: Peux-tu nous donner un exemple de ces affaires?
Kan je ons een voorbeeld geven van deze zaken?

Lucie: Si l’équipe entière met en commun ses documents et dossiers, nous pouvons élaborer une stratégie, et …
Als het hele team z’n documenten en dossiers kan bijeenbrengen, kunnen we een strategie vormen, en ...

 

Heel goed gewerkt! Je hebt de eerste les van de businesscursus afgelegd. Ga nu verder met het oplossen van de oefeningen. Klaar? Dan kan je de cursus hervatten met de tweede les over het sollicitatiegesprek. Veel succes!

 


Oefeningen

 1. Vergaderen - Schrijfoefening
 2. De vergadering - Leesoefening
 3. Invuloefening op zakelijke woordenschat voor vergaderingen in het Frans

Vergaderen - Schrijfoefening


De vergadering - Leesoefening


Invuloefening op zakelijke woordenschat voor vergaderingen in het Frans


Wat vinden onze studenten van de taallessen?

In tegenstelling tot andere platformen, zijn al onze docenten handmatig geverifieerd door ons professionele team. Vertrouw op de ervaringen van onze studenten.
4.98/5
Gekwalificeerde docent Frans (moedertaal): dynamische en persoonlijke lessen, voor alle niveaus

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Ik geniet echt van mijn lessen Frans bij Natalia. We werken aan mijn persoonlijke doelen en ze staat altijd open voor mijn wensen als het gaat om de selectie van een onderwerp. Ook haar uitleg is behulpzaam en je merkt haar professionele achtergrond op. Ik kan haar alleen maar aanbevelen als lerares en ik kijk uit naar nog veel meer lessen met haar!
Translated by Google Translate
Natalia L. Natalia L. CA
Sophia is een student met veel motivatie en een heel duidelijke focus op haar behoeften in de lessen. Het is heel prettig om met haar samen te werken en situaties te kunnen vinden waarin ze kan oefenen alsof we in een professionele context zijn.
Translated by Google Translate

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5

Mijn naam is Mathilde en ik ben sinds 2017 docent Frans!

Ik heb een diploma in het lesgeven van Frans als vreemde taal (DAEFLE) afgegeven door de Alliance Française de Paris, evenals drie jaar ervaring met lesgeven in het Frans in het buitenland, in Frankrijk en op internet! Na 5 jaar in de Verenigde Staten gewoond te hebben, beheers ik de Engelse taal en bied ik, naast Franse lessen, Engelse lessen of versterking aan.

Voor mij moet het leren van een taal leuk en afwisselend zijn. Ik gebruik de actiemethode met mijn studenten, wat betekent dat je de taal leert gebruiken als een hulpmiddel om je persoonlijke doelen te bereiken (of het nu toerisme, werk, Franse gastronomie, etc. is). We zullen natuurlijk grammatica- en vervoegingslessen volgen, maar ik richt mijn onderwijs niet op de grammaticaregels om uit het hoofd te leren. Ik wil dat het leren authentiek en leuk is. Dus ik gebruik veel games! Geen zorgen, ik heb ze ook via internet leren gebruiken.

Ik geloof in de diversiteit aan ondersteuningen voor effectief leren. Audio, video, lezen, discussie ... zoveel mogelijkheden om je uit te drukken, afhankelijk van je wensen maar ook je capaciteiten omdat we allemaal verschillend zijn op het gebied van leren. Als u geen lezen maar alleen conversatie wilt ontwikkelen, dan is dit wat we zullen doen.

In mijn lessen koppel ik cultuur aan taal. Zo leer je tijdens Franse lessen de taal terwijl je de Franse en Franstalige cultuur ontdekt. Evenzo zullen we tijdens Engelse lessen steunen gebruiken om de Amerikaanse cultuur of andere Engels sprekende cultuur te ontdekken. Als je bijvoorbeeld een passie hebt voor sport en het motiveert je om te leren, dan zoek ik geschikte ondersteuning om je leren te vergemakkelijken (werk aan de tenniswedstrijd Rolland-Garros, de Tour de France, enz.).

Ik bied een eerste gratis sessie aan, waarin we elkaar leren kennen en op jouw wensen inspelen. Dus als je met mij wilt doorgaan, kan ik lessen maken die zijn aangepast aan jouw verwachtingen.

Graag tot ziens! :)

- Mathilde

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Mathilde is een uitstekende docent, bekwaam, erg vriendelijk en ik voelde me meteen op haar gemak bij haar, ik vind dit een zeer belangrijke kwaliteit van een docent voor ons, voor de studenten.
Translated by Google Translate
Mathilde B. Mathilde B.
Bedankt Natacha voor dit leuke bericht! Ik wens u een goede voortzetting van het Frans. Vooruitblikkend, Mathilde
Translated by Google Translate

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Franse en Spaanse lessen

Beoordelingen

Leermethodologie

4.9/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

4.78/5

Leermaterialen

4.9/5
4.92/5
Rosa heeft altijd zeer interessante en nuttige lessen gepland om de verschillende aspecten van de taal te verbeteren, en is altijd beschikbaar om te stoppen en eventuele moeilijkheden uit te leggen
Translated by Google Translate
Rosa C. Rosa C.
Heel erg bedankt Matteo, het is een genoegen!
Translated by Google Translate

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Franse lessen met een professionele en ervaren docent Frans, met een Master in FLE (Frans onderwijzen als vreemde taal)

Beoordelingen

Leermethodologie

4.93/5

Communicatie

4.93/5

Punctualiteit

4.93/5

Internetverbinding

4.93/5

Leermaterialen

4.93/5
4.93/5
Als voorbereiding een tekst ter bestudering gekregen. Enerzijds om te bespreken , anderzijds om een indruk van mijn niveau te krijgen. Tijdens les een video te zien gekregen die ik naderhand moest samenvatten. Ik ben zeer positief over deze aanpak
Tiska G. Tiska G. FR

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5

Hoi!

Mijn naam is Bart, ik ben 31 jaar oud, woon in Amsterdam en ik ben Frans leraar. Doordat ik zelf in verschillende landen heb gewoond weet ik hoe lastig het kan zijn om een nieuwe taal te leren. Tijdens de lessen zal ik je helpen bij jouw uitdagingen in de Franse taal en het voor jou mogelijk maken te doelen te bereiken!

Ik geef les voor:

FRANS

- Niveau’s/examens A1,A2,B1,B2,C1

- Frans voor scholieren en studenten

- Frans verbeteren voor andere redenen (vb: Franse familie, spreekvaardigheid verbeteren op praktisch/sociaal gebied etc.)

 

Hoe ik lesgeef:

1 – Jouw niveau en doelstelling(en)

Aan het begin zullen we jouw niveau en doelstelling(en) bespreken. Zo kan ik jou op een efficiënte manier de hulp bieden die jij nodig hebt.

2 - Open communicatie

Ik heb een open manier van lesgeven waarbij ik mijn leerlingen aanmoedig om mij te blijven vertellen wat hun moeilijkheden zijn en waar ze in willen verbeteren. In mijn ervaring bespaart dit veel tijd en maakt het de lessen een stuk leuker.

3 – Vereenvoudigen ipv compliceren

Ik ben goed in luisteren en begrijpen waarom leerlingen bepaalde moeilijkheden hebben. Op deze manier ben ik in staat vraagstukken te vereenvoudigen en het het jou op simpele en begrijpelijke manier uit te leggen.

4 - Betrokken

Ik ben betrokken bij de doelstellingen van mijn studenten en ben constant op zoek naar beste en meest efficiënte manier om vooruitgang te boeken en zo hun doel(en) te bereiken.

Ik heb een positieve en optimistische persoonlijkheid en dit is ook hoe ik lesgeef. Ik focus op hoe je het goed moet doen in plaats van teveel tijd te verspillen aan hoe het niet moet. Ook geef ik er de voorkeur aan vraagstukken/issues te vereenvoudigen in plaats van ze te compliceren.

De reden dat ik lesgeven zo leuk vind komt doordat ik graag aan mensen laat zien waar ze toe in staat zijn en ze te helpen hun doelen te bereiken. Tegelijkertijd wordt ik na iedere les een betere leraar dus, eigenlijk, ben jij mij ook aan het lesgeven : )

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

4/5
4.8/5
Bart heeft altijd to the point lesmateriaal. De dosering, het herhalen en leren van nieuwe grammatica, is in balans :-)
Translated by Google Translate
Bart N. Bart N. NL

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5

Ik help mensen het niveau van de door hen gekozen taal te verbeteren.

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

4.8/5

Leermaterialen

4.95/5
4.95/5
Efficiënte manier om zelfstudie aan te vullen met conversatie en extra kennis. Aangenaam contact met Nancy!
Nancy C. Nancy C. BE

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5

Hallo,
Ik wil je graag helpen je kennis van de Nederlandse taal te verbeteren.
Ik richt me volledig naar jouw wensen : gepersonaliseerde lessen !
Ik hoop je binnenkort te ontmoeten !

Beoordelingen

Leermethodologie

4.86/5

Communicatie

4.98/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

4.92/5

Leermaterialen

4.97/5
4.95/5
Moeilijkheid is vaststellen hoe de leerlingen het efficiëntst kunnen geholpen worden in het bereiken van het vooropgestelde doel. Francoise staat open voor nieuwe onderwerpen en past daar de lessen naar aan.
Francoise D. Francoise D.

Beoordeling

Leermethodologie

3/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
4.6/5


Leraar van Frans als vreemde taal door webcam

Het niveau van mijn studenten varieert van niveau A1 tot niveau C2 (Common European Framework of Reference). Mijn studenten hebben verschillende doelstellingen (verbetering van het Franse accent, voorbereiding van een reis, toekomstige professionals in Frankrijk of in Franstalige landen, DELF / DALF, enz.)

Ik gebruik verschillende media zoals FLE-handleidingen (Alter ego, Progressive Grammar, Progressive Conjugation, Progressive Civilization, etc.), liedjes, video's ...

Ik werkte als een schoolleraar en vervolgens gespecialiseerd in het lesgeven van Frans aan een buitenlands publiek. Ik heb een Master's Degree in het Frans als vreemde taal (Bac +5) en een lerarenwedstrijd, ik geef momenteel les in een beroemde academie en biedt ook tutoring door de webcam.
 

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Damien is een goede leraar. Hij kan het goed uitleggen, is geduldig en grappig. Hij kan uw niveau of Frans ook goed beoordelen en zijn lessen daarop aanpassen. Na de les ontvang je een pdf met de inhoud van de les. Ik ben erg blij met mijn docent Frans!
Translated by Google Translate
DAMIEN K. DAMIEN K. FR

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5

*NEDERLANDS*
Je moedertaal Nederlands wat opkrikken? Nood aan een heropfrissing van grammatica/spelling of de dt-regel? Op zoek naar een vlotte pen ter voorbereiding van een paper of spreekbeurt?

Als anderstalige spreker de Nederlandse taal leren kennen en beheersen? Zowel voor beginners als gevorderde sprekers.

Alle niveaus mogelijk (lager/middelbaar/hoger onderwijs) + zowel voor kinderen, adolescenten als volwassenen.

*FRANS*
Een onderdompeling in de Franse taal en cultuur? Een goeie uitspraak verkrijgen? Je Franse vocabularium uitbreiden? Grammaticalessen? Nood aan een goed Frans gesprek ter voorbereiding van een professionele meeting of schoolopdracht? Zowel technische als praktische vaardigheden worden hier aangeleerd!

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Ik was aangenaam verrast van het eindresultaat na mijn eerste online les met mevr Hélène M. Haar aanpak en manier van lesgeven is doordacht en doelgericht. Door de vlotte communicatie bij zowel het inplannen van de les als tijdens de les kreeg ik een rustig en vertrouwd gevoel, wat resulteerde tot een goede afloop. Je suis très satisfait! Bosco D.
Hélène M. Hélène M.

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Gepensioneerde gekwalificeerde docent Frans - kan ook Engels lesgeven

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Francois is erg geduldig met mijn leren, vooral omdat ik een absolute beginner ben. De lessen bevatten een controle van het huiswerk, een bespreking van de laatste lessen en tot slot nieuwe woordenschat. Francois probeert zoveel mogelijk in het Frans te blijven en helpt me als ik de betekenis van een woord of zin niet zelf kan vinden. Dit helpt me om sneller te leren. Naar mijn mening helpt het huiswerk ook veel. Het helpt me om me te concentreren op wat ik tot nu toe in de lessen heb geleerd, en ook om sneller te onthouden.
Translated by Google Translate
Francois D. Francois D. AU

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Kom je frans leren of verbeteren met een native franse leraar

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

4.75/5

Leermaterialen

5/5
4.95/5
Marine is een geweldige leraar, ze is te allen tijde direct en gefocust. Ze heeft een sterke onderwijsachtergrond en dat is te merken. Ik volg al een half jaar lessen bij haar en kan haar niet sterk genoeg aanbevelen.
Translated by Google Translate
Marine P. Marine P. FR

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Professionele cursussen Frans met een gediplomeerde en gediplomeerde docent Frans

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Anissa is een zeer begaafde leraar. Ze bereidt de lessen voor en maakt de lessen erg interessant. De tijd vliegt!
Translated by Google Translate
Anissa M. Anissa M. FR

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Franse lessen op alle niveaus

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Ik geniet echt van mijn lessen bij Lou. De lessen zijn persoonlijk, leuk en efficiënt. Dit is de eerste keer dat ik online lessen volg en ik ben er erg blij mee!
Translated by Google Translate
Lou P. Lou P. FR

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Cursussen Frans met een PHD Franse literatuurstudent

Beoordelingen

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

4.83/5

Leermaterialen

5/5
4.97/5
Zij is aardig. Ze luistert naar mij en probeert de cursus aan te passen aan mijn verwachtingen. Ze heeft alle boeken om het DELF- en DALF-examen voor te bereiden dat ze gratis aan de student aanbiedt.
Translated by Google Translate
Hella K. Hella K.

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

5/5

Leermaterialen

5/5
5/5
Franse lessen

Beoordelingen

Leermethodologie

4.17/5

Communicatie

4.17/5

Punctualiteit

4.17/5

Internetverbinding

3.5/5

Leermaterialen

4.17/5
4.04/5
Een geweldige leraar, bekwaam, vriendelijk en ik heb veel geleerd. Je suis enchante. Dr. Gert Keller
Translated by Google Translate
Marlene F. Marlene F. FR

Beoordeling

Leermethodologie

5/5

Communicatie

5/5

Punctualiteit

5/5

Internetverbinding

4/5

Leermaterialen

5/5
4.8/5