• Cursus Frans voor beginners
  0%
 • 1 Het Franse alfabet en letters [0/2]
 • 2 De uitspraak van Franse woorden met geluid
 • 3 Groeten in het Frans (hallo, goedemiddag, goedenavond) [0/3]
 • 4 Kennismaken en jezelf voorstellen in het Frans [0/3]
 • 5 Leren tellen in het Frans (getallen, cijfers) [0/3]
 • 6 De Franse klok en de tijd in het Frans [0/3]
 • 7 Dagen en maanden in het Frans [0/3]
 • 8 Weer, seizoenen en windrichtingen in het Frans [0/4]
 • 9 Lichaam en lichaamsdelen in het Frans (buik, arm, been) [0/3]
 • 10 Kleuren in het Frans (blauw, geel, rood) [0/4]
 • 11 Landen, talen en nationaliteiten in het Frans [0/4]
 • 12 Gezegden en spreekwoorden in het Frans [0/5]
 • 13 Kledij en kledingstukken in het Frans [0/4]
 • 14 Dieren in het Frans (hond, kat, konijn) [0/4]
 • 15 Familie in het Frans (stamboom, mama, tante) [0/3]
 • 16 Franse woordenlijst van basis- en standaardzinnen [0/2]
 • 17 School woordenschat (leraar, leerling...) in het Frans [0/3]
 • 18 Hobby's en sport in het Frans (fietsen, voetbal, lezen) [0/3]
 • 19 Reizen in het Frans (auto, vliegtuig, vakantie, ...) [0/4]
 • 20 De weg vragen en bezienswaardigheden in het Frans [0/4]
 • 21 Je huis beschrijven in het Frans (zolder, bed, stoel) [0/4]
 • 22 Liefde in het Frans (ik hou van jou, ...) [0/4]
 • 23 Verzoeken en opinies uitdrukken in het Frans [0/2]
 • 24 Gelukkige verjaardag in het Frans (feestjes, plezier) [0/4]
 • 25 Boodschappen doen in het Frans (eten, drinken, ...) [0/4]
 • 26 Natuur woordenschat in het Frans (boom, bloem, ...) [0/4]
 • 27 Op bezoek bij de dokter in het Frans (gezondheid, pijn) [0/4]
 • 28 Werk in het Frans (baas, vak, afspraak, ...) [0/4]
 • 29 Het uiterlijk beschrijven in het Frans (haar, mooi) [0/4]
 • 30 Karaktereigenschappen in het Frans (slim, gek) [0/2]
 • 31 Handige zinnen in het Frans [0/4]
 • In deze les leren we nieuwe woordenschat over de verschillende beroepen, specifieke woordenschat voor op de werkplaats, en voor het zoeken van werk. 

  Beroepen in het Frans

  Laten we beginnen met enkele alledaagse beroepen.

  Nederlands Frans
  Het beroep La profession
  Het vak L'occupation
  De dokter Le docteur
  De advocaat L'avocat
  De rechter Le juge
  De piloot Le pilote
  De boekhouder Le comptable
  De programmeur Le programmeur
  De bakker Le boulanger
  De slager Le boucher
  De tuinier Le jardinier
  De kok Le cuisinier
  De politieagent Le policier
  De brandweerman/vrouw Le pompier
  De ober Le serveur, la serveuse
  De monteur Le mécanicien
  De stewardess L'hôtesse (de l'air)
  De landbouwer L'agriculteur
  De bouwvakker Le travailleur de la construction
  De soldaat Le soldat
  De manager Le directeur; le manager
  De secretaris Le secrétaire
  De conciërge Le concierge
  De kassier Le caissier, la caissière
  De verpleegster L'infirmier, l'infirmière

  Voorbeelden

  • Etre soldat est une occupation dangereuse. (Soldaat zijn is een gevaarlijk beroep.)
  • L'avocat présente la preuve au juge. (De advocaat toont de rechter het bewijsmateriaal.)
  • La secrétaire répond toute la journée à des appels téléphoniques. (De secretaresse beantwoordt de hele dag telefoontjes.)

  Leer deze pagina samen met een leraar

  Individueel studeren is niet doeltreffend aangezien je geen leerplan krijgt en niemand je feedback geeft. Vraag hulp aan 1 van onze professionele docenten!

  Gratis proefles krijgen!
  Leraren bekijken

  Werkplaats woordenschat in het Frans

  We zoomen in op woordenschat die je specifiek op de werkplaats vaak terugvindt. 

  Nederlands Frans
  Het bedrijf L'entreprise
  Het moederbedrijf La société mère
  Het filiaal La branche; la filiale
  Het product Le produit
  De goederen Les biens
  De diensten Les services

  Het werk

  Le travail
  Werken Travailler
  De staking La grève
  Staken Faire la grève
  Onderhandelen Négocier
  Kopen Acheter
  Verkopen Vendre
  De werknemer; bediende L'employé
  Het personeel Le personnel
  De post (positie in bedrijf) Le poste
  De baas Le patron; le chef
  De collega Le collègue
  De concurrent Le concurrent
  De klant Le client
  De leverancier Le fournisseur
  Het kantoor Le bureau
  De gelegenheid L'opportunité
  Het resultaat Le résultat
  De winst Le bénéfice, le profit
  De prestatie La performance
  Het loon Le salaire
  Bruto Brut
  Netto Net
  De afspraak Le rendez-vous
  De overeenkomst L'accord
  De aanstelling; de benoeming La nomination
  De promotie La promotion
  De economie L'économie

  Voorbeelden

  • L'entreprise n'est pas très performante; elle n'a pas fait du profit / réalisé des bénéfices cette année. (Het bedrijf presteert niet erg goed; ze heeft geen winst gemaakt dit jaar.)

  • Nous avons un rendez-vous avec le client cet après-midi. (We hebben een afspraak met de klant deze namiddag.)

  • Il veut négocier son salaire net avec le patron. (Hij wilt zijn nettoloon met de baas bespreken.)

  Werk zoeken in het Frans

  Tenslotte nog een lijst met woordenschat voor het zoeken van werk.

  Nederlands Frans
  De werkloze Le chômeur
  Werkloos zijn Etre sans emploi; être au chômage
  Werkloosheid Le chômage
  De werkzoekende Le demandeur d'emploi
  De economische crisis La crise économique
  De motivatiebrief La lettre de motivation
  Het solicitatiegesprek L'entretien d'embauche
  De stage Le stage
  De proefperiode La période d'essai
  De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Le Contrat à Durée Déterminée (CDD)
  De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Le Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
  Aannemen Embaucher
  Ontslaan Licencier

  Voorbeelden

  • J'aimerais bien travailler dans cette entreprise; je leur envoie ma lettre de motivation. (Ik zou graag voor dit bedrijf werken; ik stuur ze mijn motivatiebrief op.)
  • Il a fait son stage à Toulouse chez Airbus. (Hij heeft zijn stage in Toulouse bij Airbus gedaan.)
  • Le taux de chômage est élevé; peu d'entreprises embauchent en ce moment à cause de la crise économique. (De werkloosheid ligt hoog; weinig bedrijven nemen mensen aan op dit moment door de economische crisis.)