• Nederlandse grammatica
  0%
 • 1 Nederlandse redekundige zinsontleding [0/28]
 • 1.1 Nederlandse zinsdelen ontleden [0/2]
 • 1.2 Nederlandse persoonsvorm [0/3]
 • 1.3 Nederlands onderwerp [0/3]
 • 1.4 Nederlands werkwoordelijk gezegde [0/2]
 • 1.5 Nederlands naamwoordelijk gezegde [0/3]
 • 1.6 Nederlands lijdend voorwerp [0/3]
 • 1.7 Nederlands meewerkend voorwerp [0/2]
 • 1.8 Nederlands voorzetselvoorwerp [0/2]
 • 1.9 Nederlandse bijwoordelijke bepaling [0/2]
 • 1.10 Nederlandse hoofdzinnen en bijzinnen [0/2]
 • 1.11 Nederlandse vraagzinnen [0/2]
 • 1.12 Nederlandse ontkenning [0/2]
 • 2 Nederlandse lidwoorden [0/4]
 • 3 Nederlandse zelfstandige naamwoorden [0/9]
 • 4 Nederlandse voornaamwoorden [0/23]
 • 4.1 Nederlandse persoonlijke voornaamwoorden [0/4]
 • 4.2 Nederlandse bezittelijke voornaamwoorden [0/4]
 • 4.3 Nederlandse wederkerende voornaamwoorden [0/3]
 • 4.4 De wederkerige voornaamwoorden [0/2]
 • 4.5 Nederlandse aanwijzende voornaamwoorden [0/2]
 • 4.6 Nederlandse betrekkelijke voornaamwoorden [0/3]
 • 4.7 Nederlandse onbepaalde voornaamwoorden [0/2]
 • 4.8 Nederlandse vragende voornaamwoorden [0/3]
 • 5 Nederlandse voorzetsels [0/8]
 • 6 Nederlandse bijvoeglijke naamwoorden [0/9]
 • 7 Nederlandse bijwoorden [0/16]
 • 8 Nederlandse voegwoorden [0/2]
 • 9 Nederlandse werkwoorden vervoegen [0/65]
 • 9.1 Tegenwoordige tijd [0/10]
 • 9.2 Verleden tijd [0/10]
 • 9.3 Toekomende tijd [0/18]
 • 9.4 Nederlandse hulpwerkwoorden [0/2]
 • 9.5 Nederlands zelfstandig werkwoord [0/2]
 • 9.6 Nederlandse koppelwerkwoorden [0/2]
 • 9.7 Nederlandse infinitief (werkwoorden met en zonder 'te') [0/2]
 • 9.8 Nederlandse zwakke werkwoorden [0/2]
 • 9.9 Nederlandse sterke werkwoorden [0/2]
 • 9.10 Nederlandse modale werkwoorden [0/2]
 • 9.11 Nederlandse gebiedende wijs [0/2]
 • 9.12 Nederlandse actief en passief [0/2]
 • 9.13 Nederlandse scheidbare en onscheidbare werkwoorden [0/2]
 • 9.14 Nederlands onvoltooid deelwoord [0/2]
 • 9.15 Nederlands voltooid deelwoord [0/3]
 • 9.16 Nederlandse aanvoegende wijs [0/2]
 • 9.17 Lijst van Nederlandse werkwoorden
 • 10 Nederlandse spellingsregels
 • Nederlandse modale werkwoorden

  Oefeningen

  0%
  1. Oefen de Nederlandse modale werkwoorden 1 Score -/-
  2. Oefen de Nederlandse modale werkwoorden 2 Score -/-

  Definitie en gebruik van de Nederlandse modale werkwoorden

  Nederlandse modale werkwoorden worden gebruikt om een bepaalde houding tegenover een ander werkwoord in de zin te beschrijven. Ze geven aan op wat voor manier een bepaald werkwoord wordt uitgevoerd. 

  Voorbeelden van modale werkwoorden en wanneer deze gebruikt worden:

  Situatie Modaal werkwoord Voorbeeld
  Noodzaak Moeten
  • Ik moet hem helpen. 
  • Hij moet zijn huiswerk maken.
  Waarschijnlijkheid Zullen
  • Hij zal wel te laat zijn. 
  • U zult op tijd komen. 
  Mogelijkheid Kunnen
  • Wij kunnen jullie niet horen. 
  • Zij kan goed zwemmen. 
  Wenselijkheid  Willen
  • Zij willen volgende week op vakantie. 
  • Zij wil leren lezen. 
  Geen verplichting Hoeven
  • Je hoeft het niet te doen.
  • U hoeft niet te bellen. 
  Toestemming hebben Mogen
  • Jij mag wel met ons mee. 
  • Jullie mogen daar niet naar toe. 

  De modale werkwoorden staan altijd aan het begin van de zin en de infinitief waar het werkwoord bijhoort staat aan het eind van de zin. 

  Vervoeging van de Nederlandse modale werkwoorden

  Onderwerp Moeten Zullen Kunnen Willen Hoeven Mogen
  Ik  moet zal kan wil hoef mag
  Jij, u  moet zult kunt wilt hoeft mag
  Hij, zij, het  moet zal kan wil hoeft mag
  Wij  moeten zullen kunnen willen hoeven mogen
  Jullie  moeten zullen kunnen willen hoeven mogen
  Zij  moeten zullen kunnen willen hoeven mogen

  Kijk of je de uitleg hebt begrepen door de onderstaande oefeningen te doen. 

  Volgende lessen

  1 Moeten vervoegen Leer alle vervoegingen van moeten.
  2 Hoeven vervoegen Leer alle vervoegingen van hoeven.