Invuloefening op woordenschat over wegbeschrijving in het Frans

Vul de zinnen aan met de juiste woorden