• Cursus Frans voor beginners
  0%
 • 1 Het Franse alfabet en letters [0/2]
 • 2 De uitspraak van Franse woorden met geluid
 • 3 Groeten in het Frans (hallo, goedemiddag, goedenavond) [0/3]
 • 4 Kennismaken en jezelf voorstellen in het Frans [0/3]
 • 5 Leren tellen in het Frans (getallen, cijfers) [0/3]
 • 6 De Franse klok en de tijd in het Frans [0/3]
 • 7 Dagen en maanden in het Frans [0/3]
 • 8 Weer, seizoenen en windrichtingen in het Frans [0/4]
 • 9 Lichaam en lichaamsdelen in het Frans (buik, arm, been) [0/3]
 • 10 Kleuren in het Frans (blauw, geel, rood) [0/4]
 • 11 Landen, talen en nationaliteiten in het Frans [0/4]
 • 12 Gezegden en spreekwoorden in het Frans [0/5]
 • 13 Kledij en kledingstukken in het Frans [0/4]
 • 14 Dieren in het Frans (hond, kat, konijn) [0/4]
 • 15 Familie in het Frans (stamboom, mama, tante) [0/3]
 • 16 Franse woordenlijst van basis- en standaardzinnen [0/2]
 • 17 School woordenschat (leraar, leerling...) in het Frans [0/3]
 • 18 Hobby's en sport in het Frans (fietsen, voetbal, lezen) [0/3]
 • 19 Reizen in het Frans (auto, vliegtuig, vakantie, ...) [0/4]
 • 20 De weg vragen en bezienswaardigheden in het Frans [0/4]
 • 21 Je huis beschrijven in het Frans (zolder, bed, stoel) [0/4]
 • 22 Liefde in het Frans (ik hou van jou, ...) [0/4]
 • 23 Verzoeken en opinies uitdrukken in het Frans [0/2]
 • 24 Gelukkige verjaardag in het Frans (feestjes, plezier) [0/4]
 • 25 Boodschappen doen in het Frans (eten, drinken, ...) [0/4]
 • 26 Natuur woordenschat in het Frans (boom, bloem, ...) [0/4]
 • 27 Op bezoek bij de dokter in het Frans (gezondheid, pijn) [0/4]
 • 28 Werk in het Frans (baas, vak, afspraak, ...) [0/4]
 • 29 Het uiterlijk beschrijven in het Frans (haar, mooi) [0/4]
 • 30 Karaktereigenschappen in het Frans (slim, gek) [0/2]
 • 31 Handige zinnen in het Frans [0/4]
 • Gezegden en spreekwoorden in het Frans

  Proficiat! Deze cursus is bijna afgerond. We beginnen nu aan de laatste 3 lessen. Deze les behandelen we de gezegden en de spreekwoorden in het Frans. De gezegden gaan over liefde, het werk, geld, het huis en vrienden. Los na de les de oefeningen op. Veel succes!

  Spreekwoorden en gezegden over liefde

  Frans

  Nederlands

  L'amour est un enfant qui veut être conduit par l'espérance.

  Liefde is een kind dat geleid wilt worden door hoop.

  L'amour bâti sur du sable n'est point de longue durée.

  Liefde dat op zand is gebouwd, is niet van lange duur.

  L'amour excuse tout hormis la trahison.

  Liefde verdraagt alle dingen, behalve verraad.

  L'amour ne trouve rien d'impossible.

  Voor de liefde is niets onmogelijk.

  L'amour est aveugle, et croit que personne ne le voit.

  De liefde is blind en denkt dat niemand dat ziet.

  L'amour a plus de fiel que de miel.

  Liefde heeft meer lef dan honing.

  L'amour, comme le vin, tourne souvent au vinaigre.

  Liefde wordt, net zoals wijn, vaak zuur.

  L'amour est un dieu qui n'accepte point le partage.

  Liefde is een god die geen scheiding accepteert.

  L'amour s'en va comme il vient, malgré nous.

  Liefde gaat weg zoals het gekomen is, ondanks onszelf.

   

  Spreekwoorden en gezegden over het werk

  Frans

  Nederlands

  Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.

  Kies een job die je graag doet en je zal geen dag van je leven gewerkt hebben.

  Le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin.

  Ons werk verheldert drie dingen over onszelf: verveling, ondeugd en behoefte.

  La meilleure condition de travail, c'est les vacances.

  Het grootste voordeel van je werk is de vakantie.

  Le travail, c'est le refuge des gens qui n'ont rien de mieux à faire.

  Het werk is een toevluchtsoord voor mensen die niets beter te doen hebben.

  Le travail et l'amour nous permettent de vivre.

  Werk en liefde stellen ons in staat om te leven.

  Travaillez avec courage et persévérance, car la ténacité permet d'atteindre l'excellence !

  Werk met moed en volharding, want met doorzettingsvermogen kan je uitmuntendheid bereiken.

  Si le travail est l'opium du peuple, alors je ne veux pas finir drogué...

  Als werk de drugs van mensen zijn, wil ik niet als een drugsverslaafde eindigen.

  Aimer ton travail te rend libre.

  Houden van je werk, maakt je vrij.

  Le travail paie dans le futur, la paresse elle paie comptant.

  Werken betaalt in de toekomst, luiheid betaalt contant.

  Il n'a que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail.

  Alleen in een woordenboek komt succes voor werken.

   

  Spreekwoorden en gezegden over geld

  Frans

  Nederlands

  Je n'ai pas les moyens de perdre mon temps à gagner de l'argent. 

  Ik heb niet de mogelijkheid om mijn tijd te verliezen met geld verdienen.

  L'argent change les gens aussi souvent qu'il change de mains. 

  Geld verandert mensen net zoals het van eigenaar verandert.

  L'argent va à ceux qui l'honorent. 

  Geld gaat naar degenen die het eren.

  C'est fou comme l'argent aide à supporter la pauvreté! 

  Het is verbazingwekkend hoe geld bijdraagt tot armoede.

  L'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. 

  Geld is beter dan armoede, al is het maar om financiële redenen.

  Il faut mettre de l'argent de côté pour en avoir devant soi. 

  Wij moeten geld sparen om vooruit te geraken.

  L'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'un million il commence à se faire sentir.

  Geld heeft geen geur, maar een miljoen kan je wel voelen.

  Je suis attaché à l'argent. Mais l'argent n'est pas très attaché à moi. 

  Ik ben gehecht aan geld, maar geld niet aan mij.

  L'argent est le nerf de la guerre. 

  Geld is de zenuw van de oorlog.

  Il n'y a que l'argent qui aide à oublier qu'on n'est pas riche. 

  Alleen geld helpt ons vergeten dat we niet rijk zijn.

   

  Spreekwoorden en gezegden over het huis

  Frans

  Nederlands

  Un seul brin de paille ne balaie pas une maison.

  Met een enkel takje stro, kan je geen huis vegen.

  Un grain de sable ne construit pas une maison.

  Met een korrel zand bouw je geen huis.

  N'achète pas la maison, mais achète le voisin.

  Koop geen huis, koop een buurman.

  Jeunesse sans discipline, maison sans toit.

  Jongeren zonder discipline zijn net als huizen zonder dak.

  Des cheveux blancs sont un bon signe pour la maison où on les trouve.

  Wit haar is een goed teken in een huis waar het is gevonden.

  Maison ouverte, rend voleur l'homme honnête.

  Een open huis maakt een van een eerlijk man een dief.

  Quand le chat n'est pas à la maison, les souris jouent sur le table.

  Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

  La femme fait la prospérité ou la ruine d'une maison.

  De vrouw zorgt voor welvaart of voor miserie in huis.

  C'est la femme qui fait ou défait la maison.

  Het is de vrouw die het huis opbouwt of afbreekt.

  Le diable ne détruit pas sa maison.

  De duivel vernietigt zijn eigen huis niet.

   

  Spreekwoorden en gezegden over vrienden

  Frans Nederlands
  L'amitié est la sympathie de deux âmes égales. Vriendschap is de sympathie van twee gelijke zielen.
  L'amitié maniérée est tiède. Gemanierde vriendschap is lauw.
  Le temps est le creuset de l'amitié. De tijd is de smeltkroes van de vriendschap.
  Une bonne amitié est une seconde parenté. Een goede vriendschap is een tweede verwantschap.
  Sur la confiance et l'estime réciproque se fonde l'amitié. Vriendschap is gebouwd op vertrouwen en wederzijds respect.
  Qui croit que l'amitié n'est pas une passion ne la connaît pas. Wie niet gelooft dat vriendschap echt is, kent de passie niet.
  La véritable amitié admet peu la pluralité. Ware vriendschap geeft weinig toe aan veelheid.
  Sans l'amitié la vie est un fardeau. Zonder vriendschap is het leven een last.

   

  Je hebt het einde van de les bereikt! Los nu de oefeningen op. Veel succes!

  Oefeningen

  Invuloefening op gezegden in het Frans - Liefde

  Invuloefening op gezegden in het Frans - Werk

  Invuloefening op gezegden in het Frans - Geld

  Invuloefening op gezegden in het Frans - Huis

  Invuloefening op gezegden in het Frans - Vrienden