Гарантирано качество

Всички учители, които работят при нас са квалифицрани. Точно поради тази причина сме достатъчно уверени да ви гарантираме пълна възвращаемост на платената сума, ако не сте доволни от пробният урок.

Проверени и квалифицирани учители

Нашите учители са проверени за тяхното образование, педагогически подход и преподавателски опит.

Обратна връзка и рейтинг система за качеството на уроците

Вие оценявате качеството и трудността на всеки урок. Вашият учител ще коригира планът за всеки урок спрямо обратната връзка!

Сертификати и структура на курсовете съобразени с CEFR

Нашите уроци, тестове за ниво и сертификати са структурирани в съответствие с Общата европейска рамка за езиковите компетенции (ниво А1 до С2) и следват европейските стандарти на преподаване.